Menu Sluiten

Reclassering

Malintis is aangesloten bij mijnreclassering.nl

ONZE WERKWIJZE

Malintis is aangesloten bij MijnReclassering.nl en biedt van daaruit hulp aan mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. MijnReclassering.nl is een particuliere reclasseringsorganisatie die het doel heeft de sociaal maatschappelijke schade voor de justitiabele, diens omgeving en de maatschappij te beperken. Hiertoe zijn wij in te schakelen voor het verrichten van onderzoek naar de persoonlijke, psychische en sociale omstandigheden van de verdachte of veroordeelde, alsmede diens mogelijkheden en beperkingen voor het opbouwen of hervatten van een prosociaal leven. Wij doen risicoanalyse en schrijven adviesrapportages aan de rechtbank. 

Het kan zijn dat u te maken heeft met een officier van justitie die weigert om opdracht te geven voor een reclasseringsrapportage, een opdracht die niet tijdig door Reclassering Nederland opgepakt kan worden of u wilt een second opinion. Dan kunt u ons benaderen voor het schrijven van schorsings- en voorlichtingsrapportages. Daarnaast zijn er tal van andere momenten in een strafzaak waarop een reclasseringsonderzoek door ons groot verschil kan maken.

Kosten terugvragen bij de rechtbank?

Lees hier hoe u de kosten kunt terugvragen bij de rechtbank of gerechtshof.

RAPPORT AANVRAGEN

U kunt direct een reclasseringsrapport aanvragen via het onderstaande formulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Type rapport

PRAKTISCHE INFORMATIE

MijnReclassering.nl werkt op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief. Zo weet je waar je aan toe bent. Voor een aantal soorten rapportages (zie hieronder) hebben wij met standaard tarieven met een meerprijs t.a.v. reistijd, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent.

Schorsingsrapport

Ten behoeve van voorgeleiding of (raadkamer)zitting ter onderbouwing van:

 • een schorsingsverzoek;
 • verzoek tot wijziging van de schorsingsvoorwaarden;
 • verzoek verlenging van de proeftijd;
 • vordering tot opheffing van de schorsing.

Binnen 7-10 dagen leverbaar, afhankelijk van de spoed.

Prijs:  €1.300,- inclusief 2 uren reistijd.

Voorlichtingsrapport

Ten behoeve van de inhoudelijke behandeling van een strafzaak, ontnemingszaak etc.

Binnen 14 dagen leverbaar.

Prijs: €  1.850,- inclusief 2 uren reistijd.

Ten behoeve van onderbouwing omstandigheden rondom voorwaardelijke invrijheidsstelling, in overleg met casemanager.

Binnen 14 dagen leverbaar

Prijs: €  1.850,– inclusief 2 uren reistijd

Gratierapport

Ten behoeve van de onderbouwing van persoonlijke omstandigheden die een gratieverzoek kansrijk maken

Binnen 14 dagen leverbaar

Prijs: € 1.500,– inclusief 2 uren reistijd

Overige rapporten

Er zijn hiernaast nog tal van andere momenten in een strafzaak, waarop een onderzoek en rapportage door mijnreclassering.nl een groot verschil kan maken. Klik hier voor een overzicht.

Prijs: in overleg

Algemene voorwaarden

 1. Alle prijzen zijn, voor zover onze reclasseerders zijn vrijgesteld van BTW, ‘all in’ met uitzondering van de afgesproken meerprijs (t.a.v. de reistijd). Indien een reclasseerder niet is vrijgesteld van BTW zal hij/zij dat vooraf melden en gelden de prijzen exclusief BTW;
 2. Het standaard uurtarief voor onze werkzaamheden bedraagt euro 95,– behoudens een andersluidende afspraak;
 3. Indien geen vaste of maximale prijsafspraak wordt gemaakt, worden de uren op nacalculatiebasis afgerekend tegen het uurtarief van euro 95,–;
 4. Toelichting ter zitting als getuigen-deskundige tegen meerprijs (tenzij de reclasseerder als getuige(deskundige) is opgeroepen en aanspraak op vergoeding ingevolge WTS plaatsvindt);
 5. Betaling dient vooraf plaats te vinden, behoudens ingeval de advocaat garant staat of er vooraf andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt;
 6. Aan levertermijnen kunnen geen rechten worden ontleend;
 7. De eerste twee uur reistijd zijn inbegrepen, daarna wordt de reistijd doorbelast op basis van het sub 3 genoemde uurtarief;
 8. Inhoud rapportages garandeert geenszins invrijheidstelling, noch dat de rechter of aangezocht college ons advies opvolgt. Een niet conveniërende beslissing laat de betalingsverplichting in alle gevallen onverlet ;
 9. het indienen van de aanvraag is een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht, die gesloten wordt met en bevestigd wordt door de reclasseerder;
 10. mijnrapportage B.V., h.o.d.n. mijnreclassering en mijnreclassering.nl, noch de individuele reclasseerder(s) is/zijn aansprakelijk voor overmacht of enige andere schade voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht.