Menu Sluiten

MALINTIS

Hulp bij een verscheidenheid aan problematiek.

Onze Specialiteit

Het team van Malintis bestaat uit medewerkers die ieder hun eigen specialiteiten hebben wat betreft problematiek. Iedereen kan in het leven te maken krijgen met psychische klachten. Je kunt je angstig, somber, onzeker of geremd voelen. Je kunt twijfelen aan alles, je naar en verdrietig voelen en niet meer weten hoe je daar uit kan komen. Je kunt problemen ervaren in het voelen, uiten en begrijpen van je emoties. Maar ook in het verwerken van traumatische gebeurtenissen of verlieservaringen. Angsten kunnen je parten spelen en maken dat je situaties vermijdt.

Malintis ProblematiekHet kan zijn dat je moeite ervaart in het aangaan en onderhouden van contact met anderen. Je kunt ook in de knoop zitten met jezelf of je twijfelt voortdurend en je weet niet waar je behoeften liggen en wat je wilt met je toekomst. Veranderingen in je leven kunnen je van slag maken, zoals een verhuizing, geboorte, scheiding of verlies van een dierbare. Mogelijk zijn er fasen in je leven waarin motivatieproblemen en uitstelgedrag de boventoon voeren. Je bent op zoek naar evenwicht en een behaaglijker gevoel in het leven.

Soorten Problematiek

Malintis is onder andere gespecialiseerd in de volgende problematiek:

AD(H)D betekent een ander verloop van informatieverwerking. Naast aandachts- en concentratie problemen kan er sprake zijn van hyperactiviteit. Je bent snel afgeleid en hebt moeite met het stellen van doelen en prioriteiten. Ook is er sprake van problemen met het geheugen en chaotisch gedrag. Binnen de behandeling staan wij stil bij hoe je je talenten in kunt zetten voor een doelgericht en bevredigend leven met zo min mogelijk angst en het zo veel mogelijk overwinnen van obstakels voortkomend uit jezelf en uit de omgeving.

Boosheid en woede zijn in principe gezonde emoties die aangeven dat er een grens is bereikt of overschreden. Als je duidelijk je grenzen aan kan geven en weet te benoemen waar je behoefte aan hebt, dan hoeft boosheid niet tot problemen te leiden. Maar soms kan dit doorslaan en ontaarden in agressie, zowel verbaal als fysiek. Je verliest dan de controle en hebt jezelf niet meer in de hand. Het kan impulsief tot uiting komen, maar ook gepland zijn. De agressie kan zowel binnens huis, in het eigen gezin, als buitenshuis, in het contact met onbekenden, plaatsvinden. Het maakt dat je negatiever over jezelf gaat denken en problemen met je sociale omgeving krijgt. Gelukkig kun je leren de woede te beheersen en op een prettige manier voor jezelf op te komen.

Iedereen is wel eens ergens bang voor. In evolutionair opzicht is dat erg handig, want angst zet aan tot vluchten in tijden van dreiging en gevaar. Het maakt dat de kans om te overleven groter wordt. Als er sprake is van een angststoornis ervaar je deze “paraatheid” van je lichaam in situaties waarbij dat niet (meer) nodig is. Oftewel de angst is niet meer functioneel. Je kunt je zodanig angstig voelen dat het een belemmerend effect heeft op je dagelijks functioneren en je wereld steeds kleiner wordt. Er zijn veel verschillende soorten angststoornissen. Zo kun je last hebben van een specifieke fobie (vliegangst, angst voor spinnen, kleine ruimtes, rij angst, hoogtevrees of paniekklachten), een sociale fobie (de angst in het contact met andere mensen), dwanggedachten (steeds terugkerende, ongewenste gedachten) en het uitvoeren van rituelen of piekeren over dagelijkse dingen. Ook kan het zijn dat je je heel onzeker voelt en bang bent voor de beoordeling van anderen.
Je denkt negatief over jezelf en schaamt je voor wat je doet. De negatieve spiraal van denken en doen, als ook vermijdingsgedrag worden binnen de behandeling doorbroken en je leert tot je recht te komen in het dagelijks leven.

Gelukkig bestaan hiervoor meervoudige behandelingen en tips. Op de website Leven vol Lef vindt je bijvoorbeeld maar liefst 15 tips om negatieve gedachten los te kunnen laten.

Wanneer je je depressief voelt, kun je last hebben van een sombere of nerveuze stemming, maar het kan ook zo zijn dat je je vlak en verdoofd voelt. Je bent nergens meer in geïnteresseerd en kunt nergens meer van genieten. Negatieve gebeurtenissen krijgen meer aandacht dan positieve gebeurtenissen en je kunt je vermoeid voelen en juist veel of heel weinig slapen. Het is een problematiek waarbij je negatief denkt over jezelf, de wereld en de toekomst. Je concentratie is slecht en mogelijk spelen er gedachten aan de dood door je hoofd. Kortom: je ziet het allemaal niet meer zitten en hebt geen idee hoe je uit deze neerwaartse spiraal kan komen. Het onder controle krijgen van je denken, verhogen van je activatieniveau, het hebben van perspectief en weer grip krijgen op de realiteit helpen je om hier uit te komen en het leven vorm te geven op een manier die past bij jouw persoon.

Identiteitsproblematiek heeft veelal te maken met geen antwoord kunnen geven op de vraag “wie ben ik en wat wil ik?”. Wat vaak gebeurt, is dat je allerlei strategieën gebruikt om je aan te passen aan het leven. Je leeft op de manier zoals je denkt dat anderen dit van je verwachten en houdt geen rekening met je “oorspronkelijke” behoeften en waarden. Klachten die hiermee gepaard kunnen gaan zijn angst, onzekerheid, boosheid of moeite hebben met het maken van keuzes. Om tot een werkelijk gevoel van geluk te komen is het van belang dat je weet waar je voor staat en leert om onafhankelijk te zijn van wat anderen denken.

Bij mensen met een autistische stoornis werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Veel facetten van het leven en de ontwikkeling worden door deze informatieverwerkingsproblemen beïnvloed. Hierdoor kost het je meer moeite om te begrijpen wat er gebeurt en wat andere mensen bedoelen of voelen. Dat maakt dat je mogelijk lastiger vorm weet te geven aan je leven en je staande te houden. Wij bieden hulp en ondersteuning bij gebeurtenissen en strubbelingen die je in het leven tegen komt.

Stressgerelateerde klachten kunnen de vorm krijgen van een burn-out of overspannenheid, doordat je wellicht langere tijd over je grens bent gegaan, en hoge eisen stelt aan jezelf. De draaglast is hierbij groter dan de draagkracht. Misschien is het zo dat je al langere tijd op je tenen loopt om alle ballen in de lucht te houden, thuis, op het werk of binnen je studie. Stress kan zorgen voor psychische en fysieke klachten. Je bent prikkelbaar, vergeetachtig of angstig. Ook kan je last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn of maag- en darmklachten. Je voelt je misschien wel tot niets meer in staat en bent de hele dag door uitgeput. Het is hierbij van belang dat je onderzoekt welke factoren nu precies die stress veroorzaken en leert hoe je daar op een andere en prettigere manier mee om kunt gaan.

Een enkele ingrijpende gebeurtenis, maar ook een opeenstapeling van nare ervaringen kunnen leiden tot traumagerelateerde klachten. Het kan zijn dat je mensen en plaatsen vermijdt, nachtmerries hebt over het verleden, een algeheel onrustig of onzeker gevoel ervaart, schrikachtig bent en voortdurend op je hoede. De heftigheid van emoties die bepaalde situatie of gebeurtenissen kunnen oproepen zijn gelukkig effectief te verminderen.

Er zijn verschillende soorten verslavingen. Niet alleen alcohol- en drugsverslaving, maar ook overmatig gokken, gamen, eten, shoppen, internetten en seks- en relatieverslaving. Het is een problematiek die vaak geleidelijk je leven in kruipt. Verschillende omstandigheden, stress of verdriet kunnen maken dat je vlucht in verslavingsgedrag in de hoop dat je je beter gaat voelen. Je komt echter gevangen te zitten in een vicieuze cirkel. Het lukt je niet meer om er alleen uit te komen. Om weer grip op je leven te krijgen is het van belang het contact met anderen aan te gaan, je vaardigheden aan te passen en open te staan voor een rijker gevoelsleven.

Dit betekent echter niet dat voor overige problematiek een passende behandeling uitgesloten is. Het kan voorkomen dat bepaalde klachten elkaar overlappen of dat je hulp wilt krijgen bij klachten die niet of nauwelijks duidelijk onder een bepaalde noemer of diagnose kan worden gecategoriseerd.